“Sometimes you have to do what is best for you and your life
not what is best for everybody else”

Werkwijze

 

Kennismaking

De eerste stap is een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt 1,5 uur. Hierin maken we kennis met elkaar. Ik vertel jou wat over mijzelf en hoe ik werk. En jij bent in de gelegenheid om mij vragen te stellen. Ik zal jou ook wat algemene vragen stellen om een beeld van jouw coachvraag te krijgen. Een kennismakingsgesprek is kosteloos.

 

Klik

Voor de samenwerking is het belangrijk dat het voor ons beiden goed voelt. Jij moet je veilig voelen zodat je je kan openstellen voor jezelf en voor mij. Als de klik er niet is vanuit jou, geef dit gewoon aan. Even goede vrienden. Want als de klik er niet is, gaat samenwerken moeizaam en zullen je doelen niet of onvoldoende gehaald worden. En dat zou jammer zijn! Maar ook als ik geen klik voel of als mijn kennis ontoereikend is om jou te helpen, dan bespreek ik dit met jou. Wanneer we geen samenwerking aangaan, help ik je graag om ergens anders passende begeleiding te vinden.  

 

Intake

Als we allebei “Ja” zeggen op de samenwerking kunnen we van start gaan. De intake is wel een beetje een vragenvuur. Ik zal je dingen vragen over je levensloop, gezin van herkomst, je huidige leef / werk situatie etc. Hiermee kan ik mij een beeld schetsen wat verderop in de coaching nuttige informatie zal blijken. En uiteraard, bespreken we jouw hulpvraag en maken hier een concrete coachvraag van.

 

Coachsessies

Tijdens de coachsessies werk ik niet met specifieke methodes en modellen. Ik ben breed opgeleid en hang niet aan één methode. Daarbij alles zit geïntegreerd in mij. Hoofd (denken), Hart (voelen), Buik (intuïtie), Handen (doen) staan centraal in mijn coaching en komen allemaal aan bod. Ik werk veel met creatieve opdrachten die onderbewuste kennis aanboren. Die creativiteit kan iets maken met je handen zijn. Maar ook gebruik van muziek of film of wandelen in de natuur. En wat ook centraal staat in mijn coaching, is het Kind in de volwassene. Het meisje en de vrouw in jou mogen elkaar leren kennen en leren begrijpen. Hier liggen namelijk heel veel antwoorden die jou gaan helpen om weer te worden wie je bent. Ik zorg uiteraard dat de dingen die ik inzet passen bij jou, bij jouw hulpvraag maar ook bij jouw interesse

 

Thuiswerkopdrachten

Om je ook tussen de sessies door in beweging te houden, kan het zijn dat ik je af en toe vraag om een thuiswerk opdracht te doen. Maar het is aan jou of je deze thuiswerkopdrachten doet. Weet dat ik de opdrachten met een reden meegeef. Doe je ze niet, dan zijn we even goede vrienden. Maar weet dat de opdrachten jouw traject bevorderen en versterken.

 

Duur van een coachingstraject

Na het intakegesprek maak ik een inschatting. Deze zijn altijd onder voorbehoud en in overleg met jou. Vaak zijn 8-10 sessies voldoende om daarna zelf  verder te kunnen. Reken er op dat de sessies verspreid zijn over een periode van 4 tot 6 maanden.

 

Duur van een sessie

De duur van een sessie is 1,5 -2 uur. Omdat ik regelmatig met werk met creatieve opdrachten en/of wandelingen is extra tijd altijd fijn.

 

Ruggespraak

Het kan zinvol zijn dat ik contact opneem met een vorige of huidige coach, psycholoog of andere behandelaar. Dit om zo een goed beeld te krijgen van de situatie of om op één lijn te zitten met jouw andere behandelaar. Het is de bedoeling dat we jou helpen en we zo veel mogelijk aanvullend op elkaar werken. Hiervoor zal ik ten allen tijde schriftelijke toestemming aan jou vragen. Uiteraard ga ik zorgvuldig met de verkregen informatie om!